Tuottavuuserot syntyvät monista tekijöistä

Tuottavuuserot nousevat aika-ajoin keskusteluun eri yhteyksissä, mutta asia painuu aina uudestaan alas, koska liian moni ymmärtää tuottavuuserot (ehkä tahallisestikin) väärin siten, että kyseessä olisi jokin synnynnäinen tai muuten henkilökohtainen ominaisuus. Tämä puolestaan vie keskustelun pahasti sivuraiteelle, kohti erilaisia pohdintoja yhdenvertaisuudesta ja toimenpiteistä sen suhteen.

Tämän kirjoituksen aiheena on kuitenkin tehokkuus ja tuottavuus, sekä miten maamme kompuroiva liike-elämä saisi niistä kiinni. Ensimmäinen askel sillä tiellä on ymmärtää se, että tuottavuuserot eivät ole muuttumaton henkilökohtainen kohtalo, vaan usean asian summa:

Tuottavuus syntyy asenteesta, johtamisesta, työvälineistä ja omista valmiuksista.

Tuottavuus syntyy asenteesta, johtamisesta, työvälineistä ja omista valmiuksista.

 

Asenne 

Nykyaikana sellaisessa työssä, jossa tuottavuuseroja esiintyy ja niillä on merkitystä, asenne ratkaisee paljon. Kaukana ovat ne ajat, jolloin huippusuoritus voitiin puristaa ulos ihmisestä.

Johtaminen 

Parhaillakaan osaajilla ei saada kunnollisia tuloksia, ellei heitä osata johtaa kunnolla. Tämä liittyy osittain edellä mainittuun asenteeseen, mutta sisältää paljon muutakin tehokkaan työskentelyn kulmkiviä.

Työvälineet 

Työvälineet täytyy olla kunnossa, ja niiden merkitys työn tehokkuuteen kasvaa jatkuvasti. Teknologia mahdollistaa parhaimmillaan valtavia tuottavuushyppäyksiä, mutta kuten hyviä osaajia, myös teknologiaa täytyy osata hyödyntää. Pelkkä tekniikka ei riitä.

Omat valmiudet 

Tämä on nyt se henkilökohtainen osuus. Tosin valmiuksissakin tärkeitä rooleja näyttelevät sellaiset asiat kuten koulutus, kokemus, erikoisosaamiset, oppimiskyky, ajankäyttö yms., jotka ovat kehitettävissä olevia asioita.

 

Kun tuottavuutta katsotaan tämän viitekehyksen läpi, on selvää, että tuottavuuden nostaminen vaatii panostuksia monella saralla. Ei nyt ehkä ihan suoraan voi sanoa, että tuottavuutta voi ostaa haluamansa määrän budjettinsa rajoissa, mutta se melko pitkälle pitää paikkansa.

Mittakaavaetuja pienille yrityksille

Tämä on tietysti hankalaa pienempien yritysten osalta, koska mahdollisuudet investointeihinkin ovat tyypillisesi pienemmät, joka taas saattaa johtaa tuottavuuserojen myötä entistä hankalampaan asemaan markkinoilla. Toki muutoksien pienempi mittakaava ja muu ketteryys tasoittavat tilannetta pienempien yritysten hyväksi, mutta näissä kisoissa kenelläkään ei ole varaa antaa kovin paljon tasoitusta. 

Tästä syystä me teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että pystymme tarjoamaan pienillekin yrityksille tehokasta työtä ja sellaisia mittakaavaetuja, jotka muutoin olisivat vain isompien toimijoiden ulottuvilla.

Comment