Innostu yrittäjänä

Olen viettänyt urani lähes kokonaan joko yrittäjänä tai muuten varsin yrittäjähenkisissä töissä. Innostus on ollut isosti läsnä monessa käänteessä, viimeksi nyt, ja sen vuoksi ajattelin jakaa pari ajatustani siitä aiheesta.

Innostuksesta olen oppinut monenlaista, mutta tärkeimmät asiat ovat nämä:

1.     Innostus ei sellaisenaan kestä kovin pitkään

2.     Innostuneena tulee helposti tehtyä huonosti harkittuja päätöksiä

3.     Kumpikaan edellä mainituista ei todellakaan ole syy olla innostumatta

Innostumisen taustalla on yleensä jossain muodossa omat odotukset ylittävä visio tulevaisuudesta, tai ainakin vahvistunut usko omien unelmien toteutumiseen. Kun kyse on kuitenkin merkityksellisistä asioista, niin mikään arvokas ei tule helpolla, joten paraskin innostuksen kohde tulee jossain vaiheessa maistumaan työltä ennen vision toteutumista. Tästä puolestaan johtuu se, että innostus harvoin kantaa tavoitteeseen asti, vaan innostuksen tehtävänä on toimia starttimoottorina tavoitteiden ja suunnitelmien tukemalle työlle, joka puolestaan kantaa huomattavasti todennäköisemmin perille asti.

Innostu, mutta ole järkevä

Moni ihminen kärsii innostuneena alentuneesta harkintakyvystä. Toisin sanoen, innostuneena on helppo olla sokea tulevaisuuden haasteille, jotka ovat kuitenkin olennainen osa myös jokaista menestystarinaa. Tähän on ainakin kaksi selkeää syytä. Ensinnäkin, ihmisellä on tapana etsiä todisteet omille uskomuksilleen, jolloin oman innostuksen vastaiset asiat tulee helposti sivuttaneeksi. Toiseksi, innostuneena on toisinaan vaikea ymmärtää sitä, että innostus tulee ennen pitkää laimenemaan. Innostuksen laimeneminen ei sinänsä tarkoita, että innostus olisi ollut väärää tai jotenkin hölmöä. Innostus nyt vain toimii niin, että se ajan mittaan laimenee, jos ei muuten, niin ihminen tottuu siihen.

Innostuminen tuo voimaa

Kuitenkin, vaikka innostuneella ihmisellä on puutteensa, eikä innostus ole ikuista, innostuminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä minkään asian saavuttamisen kulmakivistä. Menestystä ei ole ilman innostusta, koska ilman innostusta edessä näkyy vain pelon esiin nostamia esteitä. Innostuneen ihmisen voima päästä eteenpäin on vertaansa vailla, eikä sitä pysty paatuneinkaan pessimisti pysäyttämään. Lisäksi, vaikka innostus ei olekaan ikuista, asioista pystyy innostumaan uudelleen, ja isoilla innostuksilla on taipumus syventyä kestävämpään muotoon, kuten harrastuksiksi, uravalinnoiksi, ystävyydeksi tai rakkaudeksi.

Innostus on kuin tuli; molemmilla saadaan aikaan isoja asioita. Sitä ei kannata kategorisesti pelätä, mutta sen ominaisuuksiin on syytä suhtautua kunnioituksella, eikä sitä kannata päästää sammumaan.

Muista innostua,

ja ison innostuksen iskiessä kannattaa pyytää näkemystä kokeneemmilta innostujilta. Heidät tunnistaa yleensä merkittävistä saavutuksista ja hyvästä asenteesta.

Comment