Suuri osa yrittäjistä kammoaa kilpailua. Osa suhtautuu siihen rakentavasti, jotkut suorastaan hysteerisesti. Jotkut arastelevat jopa markkinointia, jotta potentiaaliset kilpailijat eivät saisi vihiä uusista keksinnöistä.

Blue ocean strategy ei tarkoita, ettei kilpailua olisi

Kilpailuun on toki syytä suhtautua vakavasti, mutta ei se mikään liiketoiminnan este ole. Sinisen meren strategiassakin on enemmän kyse kilpailun voittamisesta poikkeavalla tarjonnalla kuin varsinaisesta kilpailun pakoilemisesta. Samalla on hyvä muistaa, että kun liiketoiminnan tuotot rakentuvat asiakkaiden rajallisista rahavaroista, niin jonkinlaista kilpailua on aina olemassa. Joku aina kilpailee samasta ostovoimasta, riippumatta siitä että käydäänkö kilpailu tarjouskilpailun, budjetin vai strategisten päätösten tasolla.

Markkinat luovat kilpailua

Kilpailu myös osoittaa markkinat, koska kilpailu on merkki toimialan houkuttelevuudesta. Taloustieteessä asioita mallinnetaan usein sen oletuksen pohjalta, että markkinat toimivat tehokkaasti, jolloin kysyntä ja tarjonta kohtaavat kitkattomasti ja kilpailu vie markkinat tasapainoon. Tämä ei tietenkään toteudu sellaisenaan koko ajan ja kaikkialla, mutta pääsääntöisesti markkinoiden epätasapainot korjaantuvat nykymaailmassa melko tehokkaasti. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että kukaan ei saa kovin kauan toimia yksin (ilman kilpailua) millään kovin tuottavalla toimialalla, koska ylisuuret tuotot houkuttelevat alalle kilpailua.

Uudistuminen, Laatu ja yhteistyö

Miten tällaisessa yhtälössä sitten tehdään tuottavaa liiketoimintaa? Esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

Uudistuminen 

Uudellakaan toimialalla ei saa olla kovin kauan yksin, mutta kyllä etumatka kuitenkin hetken kestää, ja uudistumalla sen voi säilyttää. Ei kannata olla ainoa toimija, vaan kannattaa olla johtava toimija.

Laatu 

Kaupan saa vain yksi kerrallaan, ja usein melko pienellä erolla kilpailijoihin. Isonkin kaupan voi voittaa tuottamalla asiakkaalle hieman enemmän arvoa kuin kilpailija.

Yhteistyö 

Yksin pusaamalla fiksuinkin yksilö jää jopa keskinkertaisen tiimin jalkoihin.

Tässäkin tapauksessa tulokset tottelevat tekemistä, ja tekeminen tulee tekijöiden määrästä ja osaamisesta. Tekeminen voi tarvittaessa perustua melko löyhäänkin yhteistyöhön, kunhan kontribuutiota tulee useasta suunnasta ja näkökulmia on enemmän kuin yksi.

Comment