Yhdessä tekeminen voi olla erittäin kannattavaa ja tehokasta, mikäli kaikkien jäsenten kemiat kohtaavat. Yhdessä tekemällä lopputulos onkin miltei aina monipuolisempi ja laadukkaampi.

Yhdessä tekemällä parhaaseen tulokseen

Mitään arvokasta ei pitäisi tehdä yksin, koska yhdessä tekeminen ei pelkästään paranna tuloksia, vaan myös antaa mahdollisuuden jakaa tärkeitä asioita muiden kanssa.

Yhdessä saadaan aikaan enemmän kuin erikseen, koska yhteisiä tuloksia tavoiteltaessa ihmiset ovat vastuussa toisilleen, eikä toisia voi huijata yhtä helposti kuin itseään. Yhdessä tekeminen on myös yleensä fiksumpaa, koska samoihin asioihin on useampia näkökulmia, jotka täydentävät toisiaan. Toki useammalla ihmisellä on joka tapauksessa myös useamman ihmisen työpanos, mutta hyvin organisoidussa yhdessä tekemisessä tulos on enemmän kuin osiensa summa, koska asioihin saadaan laajempi näkökulma ja kehitystyön nopeus on moninkertainen. Joskus tätä synergiaa on kuvattu mm. ihmisten välisten yhteyksien määrällä:

Nämä hyödyt toteutuvat kuitenkin parhaiten silloin kun ryhmässä on

  • yhteinen tavoite
  • riittävän avointa ja tiivistä kommunikointia
  • toisiaan ymmärtävät ja tarpeeksi yhdenvertaiset jäsenet

Yhdenvertaisuus ei tarkoita, etteikö ryhmässä tarvittaisi johtajaa, vaan että jokaisen jäsenen panosta tulee osata arvostaa ja hyödyntää. Toisaalta myös jokaisella jäsenellä tulisi olla kyky tuottaa aidosti hyötyä ryhmälle. Tärkeintä on, että rooleista, vastuista ja toivotusta suorituskyvystä on sovittu etukäteen.

Hyvin toimivien tiimien kyky saada aikaan ihmeellisiä asioita on kuitenkin näkyvissä joka puolella. Joidenkin tiimien voittokulku kestää vuosikymmeniä, ja toiset saattavat täyttää tarkoituksensa hyvinkin lyhyessä ajassa. Eräs menestyksekkään yhdessä tekemisen kulmakiviä onkin kyky päästää irti huonosta tai tehtävänsä jo täyttäneestä yhteistyöstä. Tarvitaan hyvää näkemystä siitä, että mitä kannattaa säilyttää, kehittää tai hylätä, sekä ennakkoluulottomuutta. Ennakkoluulottomuus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että paras yhteistyökumppani voi olla hyvinkin erilainen kuin ulkopuolinen voisi olettaa, tai että tiimin ei aina tarvitse rakentua pelkästään yhden yrityksen henkilöstöstä.

Minkälaiseen yhteistyöhön sinun kannattaisi hakeutua seuraavaksi?

Comment