Miten löytää balanssi yrityksen tuottojen maksimoimisen ja korkealaatuisten palveluiden tuottamisen välille? 

Tasapainon löytäminen

Jokainen yritys haluaa tuottaa mahdollisimman korkeaa laatua, ja jokainen yritys haluaa saada investoinneilleen mahdollisimman korkean tuoton. Usein jompikumpi näistä tavoitteista on kuitenkin hallitsevampi, jolloin ollaan äkkiä ongelmissa.

  • Jos laadun tavoittelussa mennään liian pitkälle, resurssit kuluvat asioiden tarpeettomaan täydellistämiseen, ja myös uudet investoinnit valuvat hukkaan
  • Jos investoinnin tuoton maksimointi ja hinnan minimointi ajaa muiden asioiden ohi, niin laatu on vaarassa jäädä liian alhaiselle tasolle, joka puolestaan johtaa lopulta tuottojen murenemiseen.

Eräs ensimmäisistä ja hyödyllisimmistä opeista kauppakorkeakoulussa oli laadun hinnan määräytyminen. Laadun hinta kasvaa eksponentiaalisesti, jolloin melko hyväänkin laatuun päästään maltillisilla panostuksilla, kun taas täydellisyyttä tavoiteltaessa kustannukset suorastaan räjähtävät. Tämä johtaa käytännössä seuraaviin asioihin:

  • Tietyn suuruisilla resursseilla voidaan joko pelata pientä peliä korkealla laadulla, yrittää liian isoa peliä riittämättömällä laadulla, tai sitten pelata isoa peliä riittävällä laadulla.
  • Uusille investoinneille saadaan kunnollista ja kestävää tuottoa vain oikealla laatutasolla

Riittävän ja tarkoituksenmukaisen laadun taso on siis syytä tuntea tarkasti. Paras tiedon lähde tähän tarkoitukseen on tietysti asiakkaat, mutta valistunut asiantuntijakin voi osua melko lähelle arviossaan ilman laajaa tutkimustakaan. Samalla on syytä muistaa myös asiakkailta saatavan tiedon tulkinnan merkitys, koska hätäisillä johtopäätöksillä paraskin aineisto muuttuu arvottomaksi.

Eräs tehokas keino ratkaisun löytämiseksi on seuraava:

  1. Muodostetaan asiantuntijamme kanssa yhteinen käsitys nykytilanteesta
  2. Lisätään resursseja budjetin rajoissa sinne, missä niitä tarvitaan eniten
  3. Mitataan ja analysoidaan tulokset
  4. Tarvittaessa muokataan tehtyjä ratkaisuja ja suunnitellaan seuraava askel kohti tavoitteita

Kun tämä pystytään tekemään joustavasti ja maltillisilla kustannuksilla, uusien panostusten tuotto pystytään pitämään korkealla ja riskit hallinnassa.

Comment