Kuten jo monesti on todettu, Überilla ei ole autoja, Airbnb:lla ei ole taloja, Facebook ei luo sisältöä ja Alibaballa ei ole varastoa.  Mitä tällä yritetään sanoa, on se, että kaikkien tuotannontekijöiden omistaminen ei ole samalla tavalla tärkeää kuin menneessä maailmassa.

Tehokkuutta tyhjäkäyntiä minimoimalla

Kyse on enemmänkin tehokkuuden saavuttamisesta tyhjäkäyntiä minimoimalla, joka useimmiten tarkoittaa sitä, että asiat kannattaa ostaa palveluna, tai etsiä vajaakäytössä olevia resursseja, kuten ihmisten autoja, taloja tai kiinnostusta tuottaa sisältöä. Samalla on käynyt niin, että omistamista ei enää koeta samalla tavalla itseisarvona kuin joskus ennen, vaan nykyään yhä useammin omistaminen nähdään jopa rasitteena vastuineen ja sitoumuksineen. Mistä tämä johtuu?

  • Nykyaikainen teknologia mahdollistaa resurssien entistä tehokkaamman hyödyntämisen ja tyhjäkäynnin minimoimisen, jonka myötä on mahdollisuuksien lisäksi syntynyt myös uusi standardi tehokkuudelle.
     
  • Menestystä mitataan yhä enemmän kyvyllä tehdä tulosta kuin omistuksien määrällä. Omistaminen ei enää ole itsessään tavoiteltava asia, vaan hyödyn tuottaminen on.
     
  • Nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt ja globalisaatio ovat nostaneet joustavuuden keskeiseksi menestystekijäksi, sekä samalla myös tavoiteltavaksi asiaksi ihmisten yksityiselämässä.

Työelämän vallankumous

Tämä toki liittyy keskeisesti työelämän rakennemuutokseen, jota on kuvattu jopa teollisen vallankumouksen kokoiseksi mullistukseksi. Selkein käytännön esimerkki tästä on pitkään jatkunut ja kasvanut ulkoistaminen. Myös työvoiman on oltava joustavaa, koska muuten yritykset menettävät kilpailukykynsä olosuhteiden muuttuessa. Työsuhde muistuttaa omistussuhdetta myös hankinnan ja hallinnoinnin osalta, koska rekrytointi, perehdytys, työvälineet, työtilat ja muut työsuhteeseen liittyvät velvollisuudet ovat merkittäviä kustannuksia jokaiselle työnantajalle. Osa toki pyrkii menemään näissä asioissa kevyimmän kautta, mutta jokainen voi miettiä millaista tulosta tekee väärä henkilö huonolla perehdytyksellä kehnoilla työvälineillä, kun viihtyvyydestä ei ole muutenkaan huolehdittu. Se vasta kallista on. Joitain aiemmin ulkoistettuja toimintoja on toki pystytty nykyaikaisilla järjestelmillä tuomaan takaisin oman katon alle, mutta nämäkään enää harvoin perustuvat isoihin investointeihin.

Yrityselämä verkostoituu yhä tehokkaammin

Voidaan myös sanoa, että yrityksen rajat ovat pehmentyneet, oman ja vieraan tekemisen erottelu on paitsi vaikeampaa, myös tarpeettomampaa. On olemassa erilaisia sopimuksia, kuten työ-, palvelu- ja yhteistyösopimuksia, joiden puitteissa liiketoiminta järjestetään mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, riippumatta siitä mihin y-tunnukseen mikäkin tuotannontekijä liittyy.

Tämä lisää kerroksia arvoketjuihin ja tekee toimintaympäristöistä monimutkaisempia, mutta yleensä monimutkaisen rakenteen kustannukset maksetaan lisääntyneen tehokkuuden tuotoilla, jolloin kokonaisvaikutus jää positiiviseksi. 

 

Comment