Työelämä on viime vuosikymmeninä muuttunut todella paljon. Paikoitellen sitä on vaikeaa huomata, koska moni yrittää pelata vielä vanhoilla säännöillä.

Työelämä jatkuvassa muutoksessa

Työelämän muutos tulee selkeimmin esiin seuraavilla tavoilla

  • Työmarkkinat eivät toimi; kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa kunnolla. On samaan aikaan pulaa tekijöistä ja työpaikoista.
  • Ihmiset ahdistuvat työelämässä, vaikka suurimmalla osalla asiat ovat paremmin kuin koskaan.
  • Epävarmuus kasvaa, erityisesti ihmisten mielikuvat epävarmuudesta.
  • Yhä useampi kokee kärsivänsä jonkinlaista vääryyttä.

Nämä asiat ovat suurelta osin seurausta siitä, että maailmankuva ja todellisuus eivät kohtaa. Moni kuvittelee vielä toimivansa teollisen aikakauden työmarkkinoilla, mutta todellisuus toimii toisin. Se saa aikaan hämmennystä, epävarmuutta ja pettymyksiä. Ja tietysti sen, että työmarkkinat eivät toimi kunnolla.

Työelämän rakenteet ovat suuri syy vallitsevaan tilanteeseen, koska ne ovat peräisin teollisen aikakauden taloudesta, jossa työ ja talous toimivat eri tavalla. Oli tavallista, että työsuhteet olivat pitkiä ja pysyviä, muutokset olivat hitaita ja hallittuja, eikä kilpailu ollut kovin kovaa.

Nykyään tilanne on toinen, koska toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti, kilpailu on kovaa ja ketteryys on tärkeämpää kuin koskaan.

Nykyisessä tilanteessa pärjääminen vaatii siis ymmärrystä nykyajan toimintaympäristöstä. Nykyään esimerkiksi

  • Turvallisuus rakentuu eri tavalla. Kyse ei ole niinkään sopimuksista tai asioiden muuttumattomuudesta, vaan omasta kilpailukyvystä ja määrätietoisesta muutoksesta oikeaan suuntaan.
  • Läheskään kaikki toiminta ei tapahdu teollisessa mittakaavassa, joten liiketoimintamallitkaan eivät välttämättä edusta viimeisen sadan vuoden aikana nähtyjä. Tietotyön ja aineettomien tuotteiden skaalautuvuuden ansiosta jopa samassa arvoketjussa voidaan nähdä teollista toimintaa ja pikkufirmoja.
  • Tuottavuuserot ovat valtavia, jolloin keskiarvot alkavat menettää merkitystään.
  • Nykyajan ihmisillä on hyvin toisenlaiset tavoitteet ja motivaattorit kuin edellisillä sukupolvilla

Jos tässä tilanteessa haluaa pärjätä, työtä ja liiketoimintaa kannattaa ajatella myös totuttujen mallien ulkopuolelta. 

Comment