Voisiko keskusteluyhteyden vahvistaminen ammattiliittojen ja työnantajien välillä vähentää vastakkainasettelua?

Lisää keskustelua työmarkkinoille

Suomalaisilla työmarkkinoilla vastakkainasettelu vaikuttaa nostaneen päätään taas viime aikoina ihan kuin oltaisiin suuremmankin tyrannian ikeessä. Tilannetta kuvaa hyvin se, että ei olla edes samaa mieltä siitä, että kuka se tyranni on. Yksien mielestä työnantajat riistävät ja toisten mielestä työntekijät liittoineen tuhoavat liiketoiminnan edellytykset. Vastakkainasettelun kulttuuri on vahva; lakkoja, yt-neuvotteluja, syyttelyä ja kiistelyä.

Tavallisella työntekijällä ja tavallisella työnantajalla kuitenkin menee olosuhteet huomioiden kohtuullisen hyvin, eikä työpaikoilla yleisesti ottaen ole käynnissä jatkuva nokkapokka, vaan töitä tehdään hyvässä hengessä. Kiistely on enemmän etujärjestöjen ja ammattiliittojen välillä ja on lähinnä valtapoliittista. Ymmärrettävää sinänsä, koska kansainvälistyvät markkinat ovat vieneet vallan niiltä, jotka ovat sitä vuosikymmeniä käyttäneet.

Vastakkainasettelulla ja tappelulla saavutetaan kuitenkin vain hetkellisiä ja pieniä voittoja, ja samalla yhteiskunnan kehitys halvaantuu. Jos suomalaiset työmarkkinat halutaan saada uudelleen kilpailukykyisiksi, eri osapuolten olisi kyettävä toimimaan yhdessä ja etsimään ratkaisuja kiistakapuloiden sijaan.

Voisiko asia mennä parempaan suuntaan esimerkiksi siten, että työnantajien ja ammattiliittojen keskusteluyhteyttä vahvistettaisiin? Mitä jos esimerkiksi

  • Työnantaja ja ammattiliiton edustaja voisivat suoraan neuvotella esimerkiksi pienemmistä henkilöstömuutoksista ratkaisuhakuisesti ja ilman massiivisia prosesseja?
  • Tarjottaisiin irtisanomissuojan sijaan apua työllistymiseen, esimerkiksi työnhakuapua, kontakteja, bisnesmahdollisuuksia tai apua urasuunnitteluun.
  • Työmarkkinaosapuolet sitoutuisivat etsimään ratkaisuja toistensa ongelmiin?
  • Etujärjestöt olisivatkin tulevaisuudessa tukijärjestöjä?

Keskustelemisesta ja yhdessä tekemisestä on tietysti helppo puhua, mutta toimintakulttuurin muuttaminen ei koskaan ole kovin helppoa. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa vanhentuneet rakenteet ja paniikinomaiset valtapyrkimykset aiheuttavat liian suuria ongelmia yhteiskunnalle.

Comment